Wedstrijdreglement

Artikel I Privacy

Deze wedstrijd wordt ingericht door Neteland Natuurloop vzw met vestiging op de Lichtaartseweg 80, 2200 HERENTALS en Tuinmeubelen De Boomgaard met vestiging op Heerle 11, 2275 LILLE, hierna de organisatoren genoemd.

Uw gegevens worden conform de GDPR-wetgeving verwerkt. Bij deelname aan de wedstrijd geeft u toestemming dat uw gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Op eenvoudig verzoek via deckers.kenneth@gmail.comen info@de-boomgaard.bekan u zichzelf uitschrijven of via de opt-out optie aanwezig in iedere e-mail. Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en vervolgens verwijderd uit de database. In geen geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen andere dan de organisatoren van deze wedstrijd. 

Beide partijen verzamelen volgende gegevens:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht

Artikel II Principe

De organisatoren richten deze wedstrijd in ter gelegenheid van de 5eNeteland Natuurloop die zal doorgaan op zaterdag 24 augustus 2019 te Wijngaard 10, 2200 HERENTALS. Via een Google-formulier hebben de deelnemers de kans om de prijsvraag juist te beantwoorden met schiftingsvraag. Deelnemen kan tot en met 21 augustus 2019 19.00 uur. Maximaal één deelname per persoon. De inzet van de wedstrijd is een luxe tuinstoel ter waarde van 339,00 EUR aangeboden door Tuinmeubelen De Boomgaard. De winnaar wordt bepaald naargelang het correcte antwoord en wie er het dichtste bij de schiftingsvraag zat. De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 24 augustus 2019 om 12.30 op de vijfde Neteland Natuurloop op voorgenoemd adres en moetfysiek aanwezig zijn om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. Indien de winnaar niet zelf aanwezig is, gaat de prijs automatisch door naar diegene die er als tweede het dichtste bij was met het correcte antwoord. 

Artikel III Wie kan meedoen

Enkel natuurlijke personen die meerderjarig zijn mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Elke natuurlijke persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Indien er meerdere deelnames worden vastgesteld, geldt de eerste deelname als de originele.

Personeelsleden en bestuurders van de organisatoren worden uitgesloten van deelname uit de wedstrijd. 

Artikel IV Termijn

De wedstrijd start op 05 augustus 2019 19.30 uur en eindigt op 21 augustus 19.30 uur. De winnaar wordt bekend gemaakt op 24 augustus om 12.30 uur en moet fysiek aanwezig zijn op het evenement. 

Artikel V Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.netelandnatuurloop.be

Artikel VI Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisatoren het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar deckers.kenneth@gmail.com

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Kenneth Deckers op deckers.kenneth@gmail.com. We trachten uw e-mail binnen de vijf werkdagen te beantwoorden.